Prečo kino?

Kino ponúka neobmedzený priestor na organizáciu rôznych kreatívnych projektov. Návštevníci kina majú tak možnosť zažívať stále nové emócie, ktoré sú obohatené práve reklamným posolstvom. Ponúkame on-screen kampane v rámci reklamného bloku, a tiež obľúbené aktivity rôznych druhov; od rozdávania letákov, cez tradičný vernostný systém, až po najnovšie technológie.

Pomocou formátu 4DX dokážeme zapojiť všetky zmysly divákov; je to spôsob, ako prezentovať napr. vône nového parfumu. Skvelý obraz a kvalitný zvuk (Dolby Digital, Dolby Surround a Dolby Surround EX), ako aj pohodlné kreslá v kinosálach umožňujú divákom vysoké pohodlie a tým aj lepšiu vnímavosť. Zapamätateľnosť kino-reklamy je päťkrát vyššia ako reklamy v televízii.

New Age Advertising pristupuje ku každému projektu individuálne. Počnúc návrhom, cez širokú škálu nápadov až po výber najvhodnejšieho riešenia. Po ukončení každého kreatívneho projektu vieme klientovi poskytnúť fotodokumentáciu a post-buy reporty.

Profil návštevníka:

4 Mladý obyvateľ mesta
5 Mienkotvorný
6 Sledujúci trendy
1 Preferuje kino pred TV
2 Zakladá si na povedomí značky
  3 Vyžaduje si vyšší životný štandard