KINO a uwaga

Niusy
KINO

Kino „liderem uwagi” na rynku reklamy

Na lipcowej konferencji Digital Cinema Media 2022 Upfronts zaprezentowano wyniki kilku badań dotyczących skuteczności reklamy kinowej, które dostarczają konkretnych dowodów na to, że w porównaniu z innymi mediami kino naprawdę się wyróżnia, a jego zdolność do przyciągania i utrzymywania uwagi jest praktycznie niezrównana.

Badanie „Centre of Attention” zostało przeprowadzone przez firmę badawczą Lumen na zlecenie DCM. Jego celem było zmierzenie poziomu uwagi poświęconej reklamom kinowym i porównanie wyników z innymi mediami (z banku danych Lumen). Badacze wykorzystali specjalne gogle do śledzenia wzroku wśród reprezentatywnej próby widzów kinowych, oglądających film „Batman” w marcu tego roku. Później przeprowadzono ankietę w celu zmierzenia stopnia zapamiętywania marki oraz innych kluczowych wskaźników.

Wyniki badań, w tym porównanie z innymi typami mediów:

1.Kino to medium utrzymujące wśród widzów najwyższy poziom uwagi.
2.Widzowie w kinie oglądają średnio 24 sekundy reklamy

3.Widzowie TV oglądają przeciętnie 14 sekund reklamy
4.Użytkownicy YouTube oglądają średnio 4 sekundy reklamy nie do pominięcia
5.Użytkownicy Facebooka oglądają przeciętnie 2 sekundy reklamy

slajd.jpg

Wsparciem dla powyżej przytoczonych wyników są wyniki pozostałych badań zaprezentowanych podczas konferencji:

Z badań (Differentology) dowiadujemy się, że reklama kinowa zapewnia wzrost najważniejszych wskaźników, takich jak:

-Świadomość reklamy +17%,
-Postrzeganie wizerunku marki +19%,
-Rozważenie zakupu +16%,
-Zamiar działania +23%.

Z kolei badanie „Demand Generation” przeprowadzone przez ThinkBox pokazuje, że najlepsze wyniki dla kampanii były wtedy, gdy kino zajmowało 5% ogólnego budżetu mediowego.

Pozostałe wnioski z badania przedstawione w ramach piątej edycji serii DCM Building Box Office Brands:

Na konferencji poruszono również temat różnicy pomiędzy oglądaniem reklamy, a zwróceniem uwagi na reklamę. W kinach reklamy są trudne do przeoczenia. W związku z tym nie ma znaczącej różnicy w zakresie uwagi w stosunku do długości spotu, co pokazują poniższe liczby:
-60 sekund 79% czasu oglądania,
-30 sekund 76% czasu oglądania.

Wyniki te przewyższają benchmarki innych mediów np. reklam display.
Uwaga poświęcana trailerom kinowym była porównywalna do reklam kinowych: 77% vs. 80% czasu oglądania.

Podczas konferencji swoje spostrzeżenia zaprezentował również Dr. Joe Devlin, neuronaukowiec. Podkreśli m.in. istnienie pewnych kluczowych czynników, które wpływają na to, że kino przyciąga uwagę.
Są to:

-Lokalizacja inna niż na co dzień

-Brak tzw. „rozpraszaczy”

-Wspólnota żywej publiczności

-Fabuła narracyjna

-Duży ekran

Dr. Devlin zaobserwował również zwiększoną aktywności hipokampu, zmienne tętno i reakcję elektrodermalną w kine. A to wszystko przyczynia się do budowania pamięci, co prowadzi do lepszego zapamiętania marki.

Podsumowując: publiczność w kinie jest skupiona i zaangażowana 😊

Żródło: https://the-media-leader.com/dcm-upfronts-cinema-as-the-centre-of-attention/