Засукан свят

Филми
Засукан свят
1 мин за четене

В целия си живот главният герой Мильо се бори със засукания свят, в който живее и накрая - в миг на просветление - осъзнава: „Не може то тъй, приискало му се на някого да мре. Път трябвало да се измине! Вяра да се трупа! Живот да се изживее!”