Článek - Marketing & Media

Niusy
Marketing & Media

Kinům Cinema City se daří nejen pokračovat v trendu rostoucí návštěvnosti, ale také v oblasti kinoreklamy. Díky čemu bude letošní rok opět rekordní, vysvětluje Renáta Ben, Country manažerka New Age Advertising CZ a SK.

Jak velký je dnes zájem o kinoreklamu ze strany zadavatelů?

Zájem o kinoreklamu v síti Cinema City v posledních letech znatelně roste. Vloni jsme měli meziroční nárůst o 15 %, což i v absolutních číslech znamenalo rekordní rok a tuto metu letos znovu překonáme, a to o dalších přibližně 13 %. Zaznamenáváme velký příliv zcela nových klientů, kteří letos tvoří více než pětinu obratu z naší kinoreklamy.

Proč by zadavatelé v dnešní době měli zahrnout kinoreklamu do svého mediálního mixu? (V čem je výhoda kina oproti jiným médiím?)

Důvodů je celá řada a jsem ráda, že je v hojné míře objevují jak klienti, tak mediální agentury. Kinoreklama je z marketingového hlediska unikátní komunikační příležitostí. Většina aktivit se logicky soustředí na plátna našich kin ve formě spotů, kterým díky špičkovým technologiím obrazu i zvuku dáváme v Cinema City skvěle vyniknout. V případě formátu 4DX lze říci, že jim dokonce dáváme i novou dimenzi. Jenže kinoreklama neznamená jen spoty na plátně, protože máme k dispozici mnohem více možností tzv. off-screen aktivit. Nejoblíbenější jsou soutěže či slevy komunikované přímo s prodejem vstupenek či rozdávání vzorků, tzv. sampling. V potaz je nutné vzít i sociální, demografické i ekonomické faktory. Vzhledem k rostoucí životní úrovni konstantně roste návštěvnost kin a dobrá ekonomická situace umožňuje opakovaně navštěvovat kina nejen v páru, ale i s celou rodinou. Diváci jsou zároveň spotřebitelsky naladěni a kinoreklamu vnímají pozitivně. Kinoreklama zkrátka v marketingovém mixu představuje nástroj, kterým se lze odlišit od běžných, řekněme standardních, kampaní. Je vysoce efektivním doplňkem masových kampaní, který dá vyniknout kreativitě spotu a umožňuje vytěžit z dobrého nápadu maximum.

Kdo byli v předešlém roce vaši největší zadavatelé?

Z hlediska struktury našich klientů máme tři dominující oblasti. Z finančnictví patří k velkým zadavatelům Česká spořitelna, Mastercard, mBank či Raiffeisen Bank. Z automotive segmentu pak mají velkou oblibu v kinoreklamě značky Mercedes-Benz, Volvo, Škoda Auto, DS nebo Hyundai. Z potravinářského průmyslu využívají kinoreklamu v Cinema City třeba Neslé, IDC a Dr. Oetker.

Liší se typ zadavatelů i v konkrétních regionech? Jak se liší využívané formáty reklamy i skladba spotů v Praze a menších městech?

V tomto směru registrujeme v kampaních pouze drobné odlišnosti. Z devadesáti procent se typ zadavatelů ani kampaň v rámci regionů neliší.

Vidíte v průběhu let určitý nárůst v oblibě některých reklamních formátů? Je oblíbená například nějaká kombinace formátů?

Z hlediska maximalizace účinků kampaně je bezesporu ideální vhodně skloubit on-screen a off-screen aktivity. Dlouhodobě pomáháme klientům najít nejvhodnější způsob, který by jim přinesl kýžené výsledky a díky našim bohatým zkušenostem mohu říci, že se nám úspěšně daří jednotlivé nabídky vhodně individualizovat. Důkazem je, že se k této efektivní kombinaci postupně přiklání stále více klientů. Pokud mám být konkrétnější, je velmi účinným a tedy i oblíbeným spojením spot na plátně a s ním související produktový sampling, třeba i formou voucheru se slevou na nákup. U značek z kategorie nápojů a snacků rovněž pozorujeme výrazně rostoucí zájem o zalistování na našich kinobarech.

Jak si v Česku stojí oblíbenost kinoreklamy u zadavatelů v Česku v porovnání s dalšími zeměmi, kde má Cinema City pobočky? Ve které z nich je kinoreklama nejvyužívanější?

V zemích východní Evropy je kinoreklama pro zadavatele obecně velmi zajímavá a rádi ji využívají. Dobře se daří v Rumunsku i Bulharsku, kde pozorujeme pozitivní dynamický vývoj, který už má Česko částečně za sebou, a tak vykazujeme stabilně dobré byznysové parametry zhruba na stejné úrovni jako v Polsku, Maďarsku či na Slovensku. Největším kinoreklamním trhem je ze zmíněných zemí Polsko, které má k dispozici až 381 pláten včetně šesti kinosálů Verva 4DX a šesti kin IMAX. Ve všech šesti zemích našeho regionu mohou mezinárodní zadavatelé inzerce využít v rámci naší sítě více než stovku kin.